آنکه در دین خدا تفقّه کند، خداوند همّ و غمش را کفایت می کند و از آنجاکه به حساب نمی آورد، روزیش دهد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
دوشنبه 90 بهمن 3 , ساعت 12:33 صبحلیست کل یادداشت های این وبلاگ